Socha Panny Marie

Základ sochy tvoří třístupňové schodiště čtvercového půdorysu, následuje sokl, který je z čelní strany zdoben sekanou linkou. Linka tvoří jednoduché zrcadlo, uvnitř kterého je plocha strukturována pemrlováním.
Dřík podstavce je ve spodní části zdoben centrálním ornamentem se dvěma volutami na okrajích. Dále jsou jak čelní, tak boční strany zdobeny sekanou zkosenou linkou, přičemž na čelní straně lemuje nápis:

U Tebe jest
Pramen života.
Žalm 35,10
Za Tvou
ochranu
prosíme.

Dřík podstavce je nastaven doplněným blokem, který pochází ze starší opravy díla. Na zadní straně je vysekán nápis:

Obnovena nákladem
Dobrodincův
Léta Páně 1852

Podstavec je zakončen hlavicí s římsou, která je z čelní strany vyklenuta stlačeným obloukem a uprostřed je vsazen kovaný držák lucerny, která chybí. Mezi hlavicí a sochou Panny Marie je ještě jeden jednoduše profilovaný kamenný článek.

Samotná socha panny Marie je vytesána z jednoho kusu kamene. Panna Marie stojí na hlavách dvou okřídlených Putti, s rukama sepjatýma k motlitbě. Z čelního pohledu pravý putti je kamenným doplňkem, který pochází pravděpodobně z rozsáhlejší opravy památky v roce 1852.

Zpracovatelem restaurátorského průzkumu zpracovaného v roce 2017 je MgA. Pavel Roleček.

Site by Miloslav + ProcessWire CMS / 2024