Aktuální informace a Libštátský zpravodaj

ČEZ DISTRIBUCE, UPOZORNĚNÍ NA ODSTÁVKU ELEKTŘINY V LIBŠTÁTĚ VE ČTVRTEK 6. ŘÍJNA 2022

Buďte zdrávi,

ČEZ DISTRIBUCE, a.s. informuje, že v Libštátě dojde ve čtvrtek 6. října 2022 srpna 2022 od 10,30h do 12,30h k odstávce elektřiny, která zahrnuje tyto lokality:

Libštát-domy:

č. p. 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 49, 103, 114, 115, 118, 124, 133, 136, 139, 141, 169, 192, 198, 199, 212, 226, 232, 233, 239, 243, 256, 257, 258, 267, 291, 292, 295, 307, 310, 324

kat. území Libštát (kód 683507)-pozemky

parcelní č.: 35, 174/11, 174/12, 174/13, 531, 850, 852/1, viz. přiložené upozornění.

Pavel Janata, starosta

Pozvání starosty městyse Libštát na oslavy 700 let od první písemné zmínky o Libštátě, sobota 17. září 2022

Velmi pěkně a srdečně si Vás tímto, milí libštaťáci, rodáci, přátelé a sousedé, dovoluji pozvat tuto sobotu 17. září 2022 na oslavy 700 let od první písemné zmínky o Libštátě, od 10h bude den otevřených dveří v Masarykově základní škole v Libštátě, kam jsou pozvání všichni stávající i bývalí učitelé, dále bude od 10h den otevřených dveří v areálu firmy DS Holding (cihelna), kde budete provedeni sídlem firmy a bude pro Vás připraveno i několik výstav (máte se na co těšit).

Taková ta hlavní akce začne slavnostním průvodem obcí, kde se začne od evangelického kostela a půjde se přes historický most sv. Jána, okolo kostela sv. Jiří, pak okolo panenky Marie na náměstí, pak půjdeme do radničního parčíku, kde bude slavnostně položen věnec k památníku padlých a odhalena nová pamětní deska k vysazení lípy ke 100 letému výročí republiky. Poté dojdeme na náměstí, kde dojde ke slavnostnímu přivítání všech návštěvníků, rodáků, libštaťáku, starostů okolní obcí, bývalých starostů Libštátu a představitelů církví. Bude požehnáno obecnímu symbolu, slavnostně pokřtíme vydanou knížku „Libštát 700 let“ a také knihy „Libštát 700 let 1322-2022 Historie a současnost libštátských domů pana Petra Jerie“ a knihu „Libštát 700 let 1322–2022 Na starých pohlednicích ze sbírky pana Jaroslava Matury“, poté nám zahraje koncert dechová hudba Táboranka Košťálov, která v Libštátě dlouhá léta nehrála, a poté zazní koncert dokonalé cimbálové muziky Dyjavan ze Znojma. Zároveň bude od 10h na sále probíhat výstava Libštátských spolků a výstavy listů z knížky Libštát 700 let a výstavy „Historie a současnost libštátských domů pana Petra Jerie“ a „Libštát 700 let 1322 -2022 Na starých pohlednicích ze sbírky pana Jaroslava Matury“, od 18 hodin budou na sále KD promítány nejstarší filmové dokumenty o Libštátě, které si pro Vás připravil pan Lubomír Fejfar a od 20 hodin vše zakončíme Oldies párty we all (to nejlepší z 90 let uvádějí rozhlasové legendy DJ Aleš Mastník a DJ Aleš Hoření), kteří v Libštátě po 22 letech zahrají ty největší české a zahraniční pecky pro všechny věkové kategorie.

Občerstvení pro nás všechny zajistí Libštátské spolky a další ochotní a velice dobří kuchaři a Libštaťáci. MS Kavkázsko pro nás bude mít připravené občerstvení v bývalé prodejně u Františka, kde budou podávat zřejmě vynikající guláš a svíčkovou. Hned vedle bude otevřena Olala cukrárna s venkovní zahrádkou, kde budou mít široký sortiment sladkostí, zákusků, dobré kávy a skvělé točené zmrzliny. SDH Libštát bude prodávat alko i nealko a bude mít rozpálený gril na kterém bude připravovat lahodné masíčko, poblíž bude pan Dušan Bodnár se svojí partou smažit své dokonalé bramboráky, dále se můžete těšit na skvělou držkovou polévku s pečivem od pana Libora Bareše a jeho týmu, slečna Aneta Jechová pro nás bude připravovat lahodné a dokonalé vafličky, sportovci budou mít otevřenou svojí vyhlášenou stopku, kde budou prodávat alko a nealko a budou mít připravenou udírnu se svými bělskými dobrotami. A my budeme mít otevřenou restauraci v KD, včetně venkovní zahrádky a také budeme mít na náměstí stánek s točeným birelem a limonádou (kafíčkem a čajíčkem), kde budeme také prodávat upomínkové předměty jiné dobroty.

Tak se máme opravdu na co těšit, na náměstí bude připravené podium a kryté stany k sezení.

Přijďte už do slavnostního průvodu obcí, třeba tím opět nastartujeme něco, co tu v historických letech bylo běžné. Do průvodu se můžete i připojit z různých míst a částí libštátu, záleží na Vás.

Ale přijďte, bude to stát určitě za to a každý z Vás si z připraveného bohatého programu a širokého výběru občerstvení určitě přijde na své. V neděli už proběhnou jen v dopoledních hodinách slavnostní bohoslužby v evangelickém kostele (s cimbálovou muzikou Dyjavan a následném posezení na farní zahradě) a nedělní mše svatá v katolickém kostele.

S ohledem na bezpečnost nás všech jsme požádali o úplnou uzavírku náměstí v době konání velkých oslav 700 let Libštátu, a to v sobotu 17. září 2022. Uzavírka platí a náměstí bude tedy uzavřené. Velmi pěkně tímto tedy prosím všechny návštěvníky, aby parkovali svá vozidla, pokud to bude jen trochu možné u svých příbuzných, přátel, v případě dobrého počasí u DPS na louce a hřišti a v přilehlých ulicích na krajích vozovky (Beraňák, u Kina, parkoviště u katolického hřbitova, silnice k DPS, parkoviště u vlakové zastávky, parkoviště u koupaliště, parkoviště za bránou u hlavního fotbalového hřiště, parkoviště u školky, a všude tam, kde bude místo a nebudete nikomu stát na cizím pozemku a nikomu nebudete bránit ve výjezdu.

A to není vše, do konce roku na nás čekají další a další kulturní a sportovní akce, tak se máme na co těšit.

V úctě k Vám Váš Pavel Janata, starosta městyse Libštát

Libštát 700 let, úplná uzavírka silnice II/283, sobota 17. září 2022 od 8-24 hodin

Buďte zdrávi, Městský úřad Semily, odbor dopravy, vydal včera rozhodnutí o provedení úplné uzavírky silnice II/283, v úseku od křižovatky s místní komunikací u Úřadu městyse Libštát (radnice) po křižovatku se silnicí III/28311 (pod kostelem sv. Jiří), v sobotu 17. září 2022 od 8 do 24 hodin z důvodu konání akce „Oslavy 700 let první písemné zmínky o Libštátu“, starosta

Informace o změnách ve veřejné dopravě od 28. srpna 2022.

Buďte zdrávi,

Společnost KORID LK, spol.s r.o., nás informujeme o připravovaných změnách ve veřejné dopravě v Libereckém kraji s platností od 28. srpna 2022.

Kompletní přehled změn je k dispozici na jejich webu:

https://www.iidol.cz/navrhovane-jizdni-rady.html

PJa, sta

ČEZ DISTRIBUCE UPOZORNĚNÍ NA ODSTÁVKY ELEKTŘINY V LIBŠTÁTĚ 3,10, 11. a 18. SRPNA 2022

Buďte zdrávi,

ČEZ DISTRIBUCE, a.s. informuje, že v Libštátě dojde 3, 10, 11. a 18. srpna 2022 k těmto plánovaným odstávkám elektřiny.

1/ středa 3. srpna 2022 od 8 do 19h je plánovaná odstávka elektřiny v Libštátě v lokalitě Ptačák, Větrov, viz. přiložené upozornění.

2/ středa 10. srpna 2022 od 8 do 17h je plánovaná odstávka elektřiny v Libštátě v lokalitě Ptačák, Větrov, viz. přiložené upozornění.

3/ čtvrtek 11. srpna 2022 od 8 do 19h je plánovaná odstávka elektřiny v Libštátě v lokalitě na Hořením konci a v Kavkázsku, viz. přiložené upozornění.

4/ čtvrtek 18. srpna 2022 od 8 do 17h je plánovaná odstávka elektřiny v Libštátě v lokalitě na Hořením konci a v Kavkázsku, viz. přiložené upozornění.

v úctě a díky, PJa, sta

Aktualizovaný ceník služeb a zboží od 24. května 2022

závazné objednávky na štípané palivové dřevo vždy od 1. června (dříve neštípeme), dle aktuálního ceníku, dříve mohou probíhat jen předběžné rezervace, dostupnost kulatiny je nutné ověřit u lesního správce.

ČEZ DISTRIBUCE A.S.

Upozornění na červnové odstávky elektřiny v Libštátě

Příspěvek pro solidární domácnost, otázky a odpovědi

Informace pro soukromé ubytovatele, kteří chtějí ubytovat ukrajinské uprchlíky

Kotlíková dotace 2022

Krajský úřad Libereckého kraje pořáda informační seminář pro žadatele o kotlíkové dotace

Výzva k napojení domu na kanalizaci

Tuto výzvu v loňském roce obdrželi všichni vlastníci nemovitostí, kteří se již mohou přepojovat na kanalizaci.

Žádost o poskytnutí peněžního daru, nebo individuální dotace, z rozpočtu městyse Libštát v roce 2022

K žádostem o poskytování peněžních darů / individuálních dotací / z rozpočtu městyse Libštát pro rok 2022, použijte přiložené formuláře.

V případě, že žádaná částka je vyšší než 10 tis. Kč / rok / subjekt, jedná se o individuální DOTACI.

Podmínky pro žadatele
V návaznosti na legislativní změny stanovené zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, budou žádosti přijímány výhradně na přiloženém a řádně vyplněném formuláři.

Od 1. 6. 2021 musí některé právnické osoby k žádosti o dotaci nebo o návratnou finanční výpomoc dokládat také 'Úplný výpis z evidence skutečných majitelů', dle ustanovení § 10a odst. 3. Podrobnější informace naleznete v UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE.

Žádosti na následný rok jsou přijímány do 30.4.2022.

obrázek pomoc Ukrajině | registrace ukrajinských občanů
pomoc Ukrajině | registrace ukrajinských občanů

pokud se dozvíte o ukrajinských občanech, kteří k nám chtějí dorazit, je důrazně doporučena nejdříve jejich registrace v krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině, která je od 1. března 2022 v provozu (své zástupce tam mají všechny úřady-cizinecká policie, zdravotní pojišťovna, úřad práce...). Na webu: https://www.semily.cz/pomoc-ukrajine/d-15645 se neustále aktualizují potřebné informace.

Pomoc lidem zasažených válečným konfliktem

Po domluvě z ČERVENÝM KŘÍŽEM SEMILY, je zřízeno sběrné místo v Olala cukrárně v Libštátě na náměstí, na pomoc lidem zasaženým válečným konfliktem. Níže uvedené věci můžete nosit do pátku 4. března 2022 do 16 hodin.

Seznam potřebných věcí:

Obinadla, elastická obinadla, sterilní gázove čtverce, zaškrcovadla (min. šíře 6cm), šátky 3cípé, náplasti, neprošlé léky

Hygienické potřeby: zubní pasty, kartáčky, vložky, sprchové gely, dětské pleny papírové, sunary

Dětské oblečení: čepice, ponožky, šály, rukavice větších velikostí

Spacáky a karimatky

Konzervy, těstoviny, mléko

Prosím!!! Nenoste nic, co není na seznamu!!!

DEKUJEME VAM VŠEM, KTERÝM NENÍ LHOSTEJNÝ LIDSKÝ ŽIVOT!!!

obrázek Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Libštát č 2/2022
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Libštát č 2/2022

středa 9. března 2022, 19 hodin, zasedací místnost, I. patro libštátské radnice.

obrázek Omezení dodávky elektřiny.
Omezení dodávky elektřiny.

Plánovaná odstávka dodávky elektrické energie v Libštátě, dne 16.3. 2022 od 7,30 do 12,30 hodin.

Informace z libštátské radnice, čtvrtek 6. října 202206. 10. 2022 08:14
Budte zdravi, od pa7 (od 20h) do so8 (do 16h) PROSIM NEPARKUJTE NA NAMESTI PRED KD-v so8 od rana tu bude PODZIMNI TRH V LIPKACH, dekujeme za pochopeni, sta
Informace z libštátské radnice, úterý 4. října 202204. 10. 2022 08:45
Budte zdravi, p. MUDr. V. SLECHTA v mesici rijnu nebude ordinovat ve st5, po10 a po17, v pripade nutnosti Vas osetri MUDr. F. Hegar z Lomnice nad Popelkou, st
Informace z libštátské radnice, úterý 4. října 202204. 10. 2022 08:21
Budte zdravi, Z DUVODU REKONSTRUKCE STRECHY RADNICE PROSIM POUZIVEJTE JEN ZADNI CHOD NA URAD, POSTU A DO KNIHOVNY-HLAVNI VSTUP JE UZAVREN, st5 svoz KOMUNALU, ct6 od 10,30-12,30h ODSTAVKA ELEKTRINY (okolo namesti, hlinak), pa7 od 17h GENTLEMEN SINGERS, so8 od 9h PODZIMNI TRH V LIPKACH a SBERNY DVUR, st

Site by Miloslav + ProcessWire CMS / 2022