Evangelický kostel s dřevěnou zvonicí

Po vydání Tolerančního patentu v říjnu 1781 se evangelíci v Libštátě a okolí odvážili veřejně přiznat ke své víře. Jak známo, tolerovány byly jen dvě evangelické církve – reformovaná a luterská. K reformované evangelické církvi se přihlásilo v Libštátě a okolí více věřících a tak mohli založit vlastní sbor. Nejprve konaly evangelické bohoslužby po domácnostech. Kázání a modlitby předčítali laici z knih, které se jim podařilo uchránit. Bible, modlitební knihy, kancionály atd. přinášeli kolportéři ze Žitavy z tamního evangelického vydavatelství. Bohoslužby se konaly v domě Jiřího Šádka č. 56. V roce 1783 do Libštátu přišel vystudovaný reformovaný farář z Uher, Jan Csomor. Za jeho působení si reformovaní evangelíci postavili brzy kostel. Základní kámen byl položen 19.7. 1786. Stavba trvala 11 měsíců. Kostelík byl hotov a posvěcen ke svému účelu 17.6. 1787. Evangelíků, kteří se přihlásili k luterské evangelické církvi, bylo méně. Po tolerančním patentu byli součástí většího luterského sboru v Křižlicích. Bohoslužby mívali v kostele reformovaném. Toužili ale po samostatnosti a vlastním kostele. Úřady stavbu kostela nechtěly dlouho povolit. Nakonec však stavba byla povolena. Základní kámen byl položen a posvěcen 9.10. 1839 a stavba byla dokončena 16.8. 1842. Posvěcení evangelického luterského kostela na Hořením konci se konalo 1.11. 1842. Prvním farářem samostatného evangelického luterského sboru se stal Kristián Pospíšil. V roce 1918 se obě evangelické církve domluvili na spojení. Dali si název Českobratrská církev evangelická (ČCE). Postupně se život evangelíků přenesl blíže k obci do původně reformovaného kostela. Luterský kostel chátral. Později i reformovaný kostel bylo potřeba obnovit. V roce 1991 byla snesena věž se zvonem, jež při zvonění narušovala stavbu krovu.

Stará fasáda byla otlučena a nahrazena v roce 1994. V roce 2003 proběhly intenzivní práce, kdy byly opraveny vnitřní omítky, vyměněna okna, rekonstruovány podlahy, opraveny varhany. Kostel byl zateplen, plynofikován.

V roce 2004 se podařilo proměnit sundanou věž v altán. V roce 2006 byla položena dlažba, která mimo jiné pomohla k čistějšímu prostředí kostela v deštivých dnech. Během roku 2007 bylo provedeno zateplení stropu a kostel byl vymalován. V létě 2016 byla provedena nová elektroinstalace a opravena štítová fasáda kostela.

Tento kostel je dnes využíván téměř ke všem sborovým aktivitám, především bohoslužbám, ale i ke koncertům.

Zdroj: Petr Hudec, Libštátský evangelický sbor v letech 1945 – 2020, Jan Kletvík – Evangelíci v Libštátě v letech 1781 - 1945

Site by Miloslav + ProcessWire CMS / 2024