Radnice městyse Libštát

Na místě radnice bylo zbořeno stavení Štěpánkovo a Slavíkovo. Po obdržení 2800 zlatých zemské subvence bylo přikročeno ke stavbě 20. června 1876 a stavba byla dokončena 7. září 1877. A již 15. listopadu 1877 se v ní začalo vyučovat. Roku 1892 byl postaven taras okolo zahrady za 280 zlatých, roku 1893 plot za 332 zlatých od firmy Havránek ze Semil. Roku 1896 byla odstraněna vážnice a je nahrazena pumpou. Škola byla postavena za 19 600 zlatých. V pozemkové knize bylo psáno „Po věčné časy věnována účelům školským.“ Při sčítání osob roku 1921 je zde zapsána 1 rodina – 1 osoba.

Po roce 1930 byla škola přestěhována do nové budovy. Ve válce zde bydlely dvě rodiny Němců. V roce 1946 se zde provádí stavební úpravy a do 1. patra se stěhuje SNB z čp. 108., 30. září 1946 se sem stěhuje i MNV ze školy čp. 17., 18. dubna 1947 se do budovy stěhuje pošta z čp 256. Bydlí zde též Emanuel Vlček.

Od 1. ledna 1950 je zde sídlo matriky pro Libštát, Košťálov, Bělou, Čikvásky a Pohoří.

Původní muzeum z 1. Patra bylo vystěhováno a nahrazeno svatební síní, která byla zkrášlena v roce 1975. V přízemí byla spořitelna, až do zrušení pobočky.

Knihovna byla nejdříve v přízemí, od roku 1966 byla v čísle popisném 31 a od roku 1990 je opět zde v patře. V dubnu 2014 se z důvodu oprav budovy na krátkou dobu přestěhovala do kina.

Od roku 2010 se provádí úpravy v místnostech, které používá Obecní úřad. V roce 2014 byla vyměněna okna, budova zatepleny a položeny nové podlahy.

V červnu 2015 byla dokončena fasáda boků a zadní části. Přední část dokončena později. V roce 2017 přibyl na fasádě znak městyse a nové nápisy.

Site by Miloslav + ProcessWire CMS / 2024