Územní plán a projekty

Kód obce: 577294
Katastrální území: Libštát (kód 683507)

Příslušným úřadem územního plánovaní je Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad v rozsahu dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Příslušným stavebním úřadem je Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad v rozsahu dle ustanovení § 6 odst. 3 stavebního zákona.

Stránky s podrobnou agendou k územnímu plnáu na webu města Semily.


Územní plán Libštát – aktuálně platné znění (stav po změně č. 1)

Právní stav - dokumentace právního stavu zahrnuje původní dokumentaci vydaného územního plánu, do které jsou zapracovány všechny vydané změny.

Územní plán Libštát – právní stav po vydání změny

Textová část Územního plánu Libštát
Výkres základního členění území
Hlavní výkres
Výkres veřejné infrastruktury
Na území městyse nejsou vymezeny veřejně prospěšné stavby, opatření nebo asanace

Odůvodnění Územního plánu Libštát – právní stav po vydání změny

Koordinační výkres
Výkres širších vztahů

Site by Miloslav + ProcessWire CMS / 2024