Symboly městyse Libštát

Pečeť, znak a vlajka

Městys Libštát používá historického znaku, který nebyl nikdy udělen. Počátkem jeho existence bylo odvození od pečetí užívaných prvotně nikoliv městysem, ale vrchnostenským rychtářem. Figury z pečetního pole byly vloženy do štítu a všemu byla dána heraldická barevnost.

Znak Libštátu v kompendiu V. R. Widimského z roku 1864

Pravděpodobně nejstarší je typář v držení Úřadu městyse v Libštátu a odjinud neznámý. Mosazná deska pečetidla je oválná (výška 26 mm, šířka 24 mm) a ohraničená perlovcem. V pečetním poli je ploché návrší pokryté rytým kosmým šrafováním. Z návrší roste listnatý strom a po stranách jeho kmene jsou na návrší stojící dva k sobě přivrácení ptáci. Při horním okraji je lištou oddělená „páska“ (9. až 3. hodina) a v ní český majuskulní nápis s většími iniciálami MĚSTÝS LIBŠTÁT. Pečetidlo vzniklo pravděpodobně na začátku 19. století jako součást konání vrchnostenského úřadu ve vztahu k rychtám na panstvích Kumburk-Úlibice a Pecka-Radim, patřících hrabatům a pak knížatům z Trauttmansdorffu. Jednotný pečetní obraz listnatého stromu na vrchu s dvěma ptáky po stranách kmene, byl v pečetích více jak deseti různých rychet.

Znak Libštátu v kompendiu V. R. Widimského z roku 1864

Prvním dokladem o existenci znaku a zároveň o jeho barevné podobě, je heraldické kompendium znaků měst a městeček v Českém království, napsaném Vincenzem Robertem Widimskym a vydaném ve Vídni v roce 1864. Zde uvedené tinktury znaku a jeho obsah se již do dnešních časů neměnily.

Widimským uvedená barevnost znaku Libštátu není v příslušném textu vysvětlena. Dozvídáme se, že listnatý strom je lípa a ptáci jsou havrani. Dodnes se v Libštátě traduje, že stříbrný štít symbolizuje těžbu stříbrné rudy, červená pata, která se nakonec změnila na červený vrch, se odvozuje od zdejší červenozemě. Určení listnatého stromu lípou je obtížně vysvětlit. Nabízí se možná asociace odvozená od lidového pojmenování místa jako „Lipštát“ s laickým výkladem, že první část jmena je odvozena od „lípy“. Obec Podůlší (o. Jičín) má obsahem stejnou historickou pečeť jako Libštát a zde byl strom nazván olší proto, že jméno obce je vykládáno jako „místo pod olšemi“. O ptácích-havranech tradice nic neříká.

Popis znaku

Znak Libštátu – rekonstrukce z roku 2014 (kresba Stanislav Kasík)

Ve stříbrném štítě na červeném vrchu lípa v přirozených barvách, z každé strany kmene stojí na vrchu černý přivrácený havran, hledící ke koruně stromu. Červené pruhy jsou odvozeny od vrchu, zelené od koruny lípy. Prostřední pruh opakuje podobu znaku.

Popis vlajky

Vlajka Libštátu

List tvoří pět svislých pruhů, červený, zelený, bílý, zelený a červený, v poměru 1 : 1 : 6 : 1 : 1. V bílém pruhu při dolním okraji červený vrch, na něm roste zelená lípa s hnědým kmenem a z každé jeho strany stojí na vrchu černý přivrácený havran, hledící ke koruně stromu. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Site by Miloslav + ProcessWire CMS / 2024