Dokumenty ke stažení

Vyhláška městyse Libštát č. 1/2020, o místním poplatku ze psů
Vyvěšeno: 14. 01. 2021

Ceník služeb a zboží městyse Libštát, platný od 17. 9. 2018_aktualizovaný
Vyvěšeno: 4. 01. 2021

Autobusové a vlakové spoje pro rok 2021
Vyvěšeno: 16. 12. 2020

Kalendář vývozu odpadů a sběrného dvora na rok 2021, vč. kontaktů a otevíracích dob
Vyvěšeno: 16. 12. 2020

Strategický rozvojový dokument městyse Libštát 2015-2022
Vyvěšeno: 1. 12. 2020

Mobilní rozhlas_formulář pro vyjádření souhlasu podle GDPR
Vyvěšeno: 15. 05. 2018

Žádost o poskytnutí (přidělení) individuální účelové dotace z rozpočtu městyse Libštát na rok 2018-2019
Vyvěšeno: 23. 11. 2017

Nařízení městyse Libštát č. 1/2017, kterým se vydává Tržní řád
Vyvěšeno: 26. 06. 2017

Přihláška k Vítání občánků městyse Libštát v roce 2019
Vyvěšeno: 21. 03. 2017

OZV č.3/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území městyse Libštát
Vyvěšeno: 1. 03. 2017

OZV č. 1/2016 o regulaci hlučných činností
Vyvěšeno: 19. 10. 2016

OZV č. 2/2016 o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství a o zabezpečení čistoty veřejných prostranství
Vyvěšeno: 19. 10. 2016

Zkušební provozní řád víceúčelového sportovního hřiště + skok do dálky
Vyvěšeno: 14. 09. 2016

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
Vyvěšeno: 7. 01. 2016

Formulář žádosti o přijetí do DPS
Vyvěšeno: 10. 11. 2015

Informace k žádosti o přijetí do DPS
Vyvěšeno: 10. 11. 2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území městyse Libštát
Vyvěšeno: 9. 11. 2015

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucí mimo les
Vyvěšeno: 9. 11. 2015

Vyúčtování individuální účelové dotace poskytnuté městyse Libštát v rámci přímé podpory dalších aktivit
Vyvěšeno: 9. 11. 2015

Strategický rozvojový dokument městyse Libštát 2015-2018
Vyvěšeno: 9. 11. 2015
Poznámka:

Žádost o pronájem sálu KD v Libštátě
Vyvěšeno: 9. 11. 2015

Site by Miloslav + ProcessWire CMS / 2021