Oznámení o zahájení správního řízení ve věci vydání kolaudačního rozhodnutí a ve věci dodatečného povolení změny stavby před dokončením: Košťálov a Libštát-kanalizace a ČOV, 3. etapa

Přiložené soubory:

Site by Miloslav + ProcessWire CMS / 2024