Žádost o poskytnutí peněžního daru, nebo individuální dotace, z rozpočtu městyse Libštát v roce 2022

K žádostem o poskytování peněžních darů / individuálních dotací / z rozpočtu městyse Libštát pro rok 2022, použijte přiložené formuláře.

V případě, že žádaná částka je vyšší než 10 tis. Kč / rok / subjekt, jedná se o individuální DOTACI.

Podmínky pro žadatele
V návaznosti na legislativní změny stanovené zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, budou žádosti přijímány výhradně na přiloženém a řádně vyplněném formuláři.

Od 1. 6. 2021 musí některé právnické osoby k žádosti o dotaci nebo o návratnou finanční výpomoc dokládat také "Úplný výpis z evidence skutečných majitelů", dle ustanovení § 10a odst. 3. Podrobnější informace naleznete v UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE.

Žádosti na následný rok jsou přijímány do 30.4.2022.

Site by Miloslav + ProcessWire CMS / 2023