Tradiční libštátská pouť 2023 - úplná uzavírka silnice II/283

Městský úřad Semily, odbor dopravy dne 25.4.2023 rozhodl o povolení úplné uzavírky silnice II/283 v úseku od křižovatky s místní komunikací u úřadu městyse Libštát (radnice) po křižovatku se sinicí III/28311 (křižovatka pod kostelem sv. Jiří) a to od soboty 29.4.2023 od 8:00 do neděle 30.4.2023 do 19:00 hodin, z důvodu konání kulturní akce "Tradiční Libštátská pouť 2023". Objízdná trasa uzavřeného úseku bude vedena obousměrně od křižovatky silnic II/283 x II/286 (Na haranicích) po II/286 směrem na Lomnici nad Popelkou. Pro vozidla do 3,5 t bude zajištěn průjezd křižovatky se silnicí III/28311 (bryndov) a odtud po silnici III/28311 do Libštátu na křižovatku se silnicí II/283 ve směru na místní část Vyšehrad a dále na obec Svojek (přepis vydaného rozhodnutí). Velmi pěkně Vám všem děkujeme za pochopení a dodržení. V úctě a díky Pavel Janata, starosta

Přiložené soubory:

Site by Miloslav + ProcessWire CMS / 2023